Skip to main content

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Käglinge Katthotell, 671127-3513 samlar in, använder och skyddar personuppgifter som du tillhandahåller när du använder våra tjänster, besöker vår webbplats eller på annat sätt interagerar med oss. Vi värnar om din integritet och följer Dataskyddsförordningen (GDPR) och övrig relevant lagstiftning. Ni kan läsa mer på Integritetsskyddsmyndigheten.  https://www.imy.se/

Information vi samlar in

Vi kan samla in följande typer av personuppgifter:

·        Kontaktinformation, inklusive namn, e-postadress, telefonnummer och postadress.

·        Transaktionsinformation, inklusive information om köp eller beställningar som du gör hos oss.

·        Kommunikationshistorik, inklusive korrespondens via e-post, chatt eller telefon.

·        Teknisk information, såsom IP-adress, webbläsartyp och operativsystem när du besöker vår webbplats.

Varför samlar vi in dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

·        För att tillhandahålla de tjänster och produkter du har begärt.

·        För att kommunicera med dig och svara på dina förfrågningar.

·        För att uppfylla lagliga skyldigheter och följa gällande lagar och regler.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter utifrån flera rättsliga grunder.

Rättslig förpliktelse
I rollen som personuppgiftsansvarig kan vi behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt EU-rätt eller svensk rätt.

Avtal med dig
Vi behandlar dina personuppgifter baserat på ett juridiskt bindande avtal med dig, t.ex. när du ansöker om ett jobb hos oss.

Ditt samtycke
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Du har alltid en möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke efter att samtycket är lämnat.

Berättigat intresse
Vi har ett berättigat intresse när vi behandlar dina personuppgifter för säkerhet, support och förbättring. Sättet dina personuppgifter behandlas ska ej stå i konflikt med dina fri- och rättigheter som privatperson. 

Delning av personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter i följande situationer:

·        Med våra affärspartners och leverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster.

·        Med myndigheter och rättsliga instanser när det krävs enligt lag.

·        Vid företagsöverföringar, fusioner eller försäljning av tillgångar, där dina uppgifter kan överföras till den nya ägaren.

Dataskyddsrättigheter

Enligt GDPR har du rätt att:

·        Begära tillgång till och kopior av de personuppgifter som vi behandlar.

·        Begära rättelser av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

·        Återkalla ditt samtycke om hanteringen sker baserat på samtycke

·        Begära radering av dina personuppgifter, notera att uppgifter som tex sparas på grund av rättslig förpliktelse är undantagna.

·        Invända mot viss behandling av dina personuppgifter.

För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Säkerhet och lagring av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, förlust eller missbruk. Vi lagrar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för dess ändamål.

Ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy är ett levande dokument som kan komma att uppdateras. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats med ett uppdateringsdatum.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller funderingar om vår integritetspolicy eller vår hantering av personuppgifter, kontakta oss på följande sätt:

Käglinge Katthotell
Krombyvägen 59, 238 41 Oxie
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0708109909

Datum för senaste uppdatering: 2023-11-28